Covid-19 tiltak

Smittevern tiltak Inspirals Pole & Aerial


Lite visste vi hvordan hverdagen brått skulle forandre seg fra en dag til en annen. Å skulle starte en bedrift under dagens omstendigheter med myndighetenes begrensninger er tøft. Men det er ingen vei tilbake, og sammen får vi gjøre det beste ut av mulighetene vi har. Studio er ikke tilpasset en slik situasjon, og kapasiteten blir derfor begrenset. Men vi går mot sommeren, hvor aktivitet normalt vil være redusert.

Alle skal få tilbud om gratis uke, men aerial hoop og aerial silks utgår fra disse. Årsaken er at det ikke er mulig å desinfisere utstyret på en god nok måte ihht dagens gjeldende krav, og kapasiteten er derfor maks 4 personer pr time, en gang i uka. Vi forholder oss til retningslinjer fastsatt av Norges Pole Sport Forbund, IPSF, NIF og helsedirektoratet, og det vil foregå slik frem til vi får beskjed om noe annet. Vær oppmerksom på at endringer kan skje raskt.

Ikke kom dersom du:

 • Har symptomer på covid-19
 • Har vært i direkte kontakt med noen som viser symptomer på covid-19
 • Har vært i direkte kontakt med noen som har fått påvist covid-19
 • Da gjelder myndighetenes forskrifter vedr karantene / isolajson.
 • Dersom du trosser dette vil det være å anse som brudd på smittevernloven, og forholdet kan bli anmeldt.

Ansvar og rikiso:

 • Inspirals Pole & Aerial gjør alt for å begrense smitte, og samtidig tilby aktivitet innenfor gitte rammer fastsatt av myndighetene.
 • Det vil aldri være mulig å eliminere risiko med 100%. Den som trener og oppholder seg hos Inspirals må derfor være kjent med, og akseptere at det er mulig å bli smittet hos oss.
 • Alle som trener og oppholder seg hos oss gjør dette for egen risiko. Inspirals står ikke ansvarlig for smittetilfeller som oppstår hos oss.

Når man ankommer og generelt under hele oppholdet:

 • Alle som ankommer må vente ute til instruktør eller assistent gir tegn.
 • Du blir vist inn til salen. Finn din plass, og hold deg der under hele timen.
 • Man må holde minimum 1 meters avstand fra hverandre.
 • Man skal vaske hender umiddelbart når man kommer
 • Munnbind anbefales men er ikke ett krav
 • Alt av tøy man har på seg skal være nyvasket.
 • Bruk OVERFLATE desinfeksjon, også på hendene. IKKE hånddesinfeksjon.
 • Før aerial silks timer må også føttene vaskes og du må tørke deg med eget medbrakt nyvasket håndkle.

Når timen starter:

 • Danse – og styrketimer foregår uten utstyr, man må ha med egen yogamatte om man ønsker dette. Muligheter for at disse timene kan foregå utendørs dersom pent vær.
 • Aerial hoop og aerial silks ,maks 4 pers pr time, en gang i uka. Pole timer har kapasitet på 5 personer pr time.
 • Instruktør kan bare gi korreksjoner ved å vise på sin egen stang / silk / hoop.
 • Instruktøren kan ikke spotte korrigerende, men griper inn dersom det er overveiende fare for at deltakeren skader seg.
 • Instruktøren griper inn også dersom andre akutte situasjoner skulle oppstå.

Egentrening:

 • Egentrening aerial hoop og aerial silks utgår.
 • Egentrening pole og annet blir maks 6 personer pr sal pr time. Påmelding vil skje på samme måte som til gruppetimer.
 • Den som trener må registrere ankomst, og gi beskjed når man drar.

For å lette på situasjonen:

 • Timeplanen gjelder fra 15 juni til 31 august. Vi åpner muligheten for at du skal få melde deg på alle de timene du ønsker under hele perioden. Normalt åpner timer for påmelding 14 dager før. Denne blir fjernet.
 • Vi setter inn flere prestasjonsfremmende timer (styrke, stretch, dans) som ikke krever utstyr slik at vi kan kompensere for manglende kapasitet på pole og aerial timer.

Kontaktinfo

 

Kongens gate 17

1530 Moss

 

 

info(at)inspirals.no

+47 46966020

© 2020 Inspirals AS Foretaksregisteret. Org.nr: 923240187