Generelle vilkår og HMS

Dette dokumentet må alle skrive under på i studio før de kan begynne å trene.

Generelle vilkår Inspirals Pole & Aerial (Heretter Inspirals)

Disse vilkårene gjelder for alle som trener og oppholder seg i lokalene til Inspirals AS. Dokumentene må underskrives og godkjennes før man kan starte aktivitet. Deltakere under 18 år må ha tillatelse av foresatte. Disse må møte opp personlig, legitimere seg og underskrive alle nødvendige dokumenter.

Ansvar:

 • All aktivitet og ferdsel skjer for egen risiko og eget ansvar.
 • Inspirals AS står ikke til ansvar for skader eller andre uønskede hendelser som oppstår direkte eller indirekte som følge av bruk, aktivitet eller opphold i lokalene.
 • Inspirals AS fraskrives all ansvar for skader og uønskede hendelser som måtte oppstå som følge av feilmontering og/eller slitasje. Alle som skal benytte utstyr og installasjoner plikter å undersøke disse før bruk. Inspirals har strenge rutiner for sikkerihet og vedlikehold.
 • Inspirals AS står ikke til ansvar for personlige eiendeler som blir stjålet, tapt eller på andre måter skadet, f.eks ved brann eller vannskade etc.
 • Helseskjema skal fylles ut, og alle som skal utføre aktivitet eller oppholde seg i lokalene plikter å oppføre korrekte opplysninger. Inspirals AS har taushetsplikt. Og opplysningene oppbevares ihht lov om behandling av personopplysning.
 • Alle som oppholder seg i lokalene plikter å sette seg inn i HMS-reglementet, samt gjøre seg kjent med rømningsveier, brannslukningsutstyr, førstehjelpsutstyr og oppmøteplass for evakuering.

Opphold i lokalene:

 • Utesko skal plasseres i hyllene. Innesko som ikke avgir merker er er tillatt.
 • Lokalene og inngangen holdes røykfritt.
 • Man skal ferdes hensynsfullt og bidra til å holde orden.

Bruk av saler og utstyr:

 • Dersom man har brukt krem, olje eller lotion på kroppen skal man dusje før utstyret tas i bruk, uansett hvor lang tid det har gått siden sist. Dersom instruktør eller assistent avdekker bruk av ovennevnte blir vedkommende utestengt fra å bruke utstyret til man har dusjet.
 • Klokker, piercing, smykker, armbånd etc. skal tas av eller dekkes til med plaster eller beskyttere. Hvis noen forårsaker riper, bulker, hull eller andre synlige skader som følge bruk av ovennevnte kan man risikere å være ansvarlig for erstatning av utstyret.
 • Alle har personlig ansvar for rengjøring av utstyret både før og etter bruk. Stenger skal vaskes med desinfeksjon, silks skal henges vekk / henges til tørk, og annet utstyr skal ryddes på plass før man forlater studio.
 • Kun greps-produkter beregnet på pole tillates. Unntaket er iTac da denne er vanskelig å vaske av. Dvs at barberskum, volumpulver, kalk eller magnesium beregnet på klatring ikke er tillatt.
 • Bruk av annet utstyr:
  • Utstyr skal rengjøres og ryddes på plass etter bruk
  • Ved aerial utstyr skal crashpads alltid brukes.
  • Glass, kopper, tallerkener etc skal ryddes opp etter bruk.

Film, foto og sosiale medier:

 • Filming og fotografering er kun tillatt på en måte som ikke er til sjenanse eller ulempe for andre. Eksempler på dette er andre som havner i bakgrunnen, eller at instruktør ikke kan passere gjennom salen osv.
 • Det er ikke lov til å filme eller ta bilder av andre uten samtykke.
 • Ved publisering på sosiale medier skal Inspirals alltid omtales og tagges. Både ved brukernavn og som check-in / geotag. Instruktøren skal også krediteres dersom h*n ønsker det.
 • Filming og foto til kommersielle formål er ikke tillatt uten avtale med Inspirals (eks; influensing, annonsering, fotoshoots, streaming etc).

Etiske retningslinjer:

 • Inspirals AS diskriminerer ikke på bakgrunn av alder, kjønn, rase, seksuell legning, religion, politisk tilhørighet eller fysisk form og utgangspunkt. Hos Inspirals er alle velkommen.
 • Alle skal opptre hensynsfullt og være snille og hjelpsomme ovenfor hverandre. Og alle plikter å bidra til ett godt miljø .
 • Dersom konflikter oppstår skal disse løses på en rettferdig måte, eller holdes utenfor Inspirals.
 • Aktiviteter forbudt ved lov risikerer permanent utestengelse.
 • Inspirals skal bidra til å promotere og fremme god helse.
 • Dersom man med viten og vilje går inn for å skade Inspirals’ omdømme utad kan det medføre permanent utestengelse. Eksempler kan være falske negative omtaler på sosiale medier, falske usanne rykter om andre medlemmer og instruktører eller bedriften som en helhet.

Helse:

 • Det er ikke tillatt å komme beruset på timer eller trening.
 • Dersom instruktøren eller assistenten misstenker rus eller alkohol har h*n rett til å nekte vedkommende adgang til treningen.
 • Unntak kan være lettere servering ved utdrikningslag, internfester og evt på slutten av happy hour klasser på fredager. Slike aktiviteter har 18 års grense, og man må avslutte aktivitet dersom man blir synlig beruset.
 • Graviditet:
  • Man kan trene dersom man føler seg i form det, og viser forsiktighets regler. Man må alltid konsultere med lege eller jordmor.
 • Psykisk helse:
  • Trening ved psykisk sykdom er tillatt og anbefales, forutsatt at det ikke er til sjenanse eller ulempe for andre kursdeltakere, instruktører eller på noen som helst måte går ut over undervisningen.
  • Dersom det oppstår utfordringer blir det foretatt en individuell vurdering i samråd med innehaver, instruktør og evt helsetilbyder hvorvidt man kan fortsette treningen med tilrettelegging, eller om man må ta en pause.
 • Kronisk sykdom, skader, allergier eller andre tilstander.
  • Konsultér alltid med lege i forhold til trening
  • Informer instruktør og innehaver uoppfordret. Dette er viktig for at instruktøren skal være godt forberedt på uventede hendelser, samt inneha rett kunnskap om førstehjelp medisiner, tilgengjelig utstyr, og viktige telefonnumre.
  • Inspirals har taushetsplikt. Instruktrene har også taushetsplikt etter arbeidsforholdets slutt.
 • Ved akutt skade eller sykdom:
  • Følg skadestedsleders anvisninger.
  • Treningen avbrytes dersom nødvendig.

Ved andre uønskede hendelser:

 • Skadestedsleder prioriteres som følgende: Resepsjonist, instruktør, assistent eller en annen person med riktig opplæring.
 • Ordre fra disse skal følges (eksempler kan være evakuering, førstehjelp, ringe nødetater, møte blålyskjøretøy) etc..
 • Treningen eller aktiviteten avbrytes dersom nødvendig .
 • I etterkant skal hendelsrapport fylles ut. Denne skal inneholde beskrivelse av hendelsen, iverksatte tiltak, berørte personer og underskrives av instruktør, assistent eller resepsjonist, den skadelidende (hvis relevant) samt vitner.

Brudd på vilkår:

 • Dersom vilkårene brytes kan det medføre midlertidig eller permanent utestengelse.
 • Erstatningsansvar ved mislighold av utstyr
 • Konsekvenser for brudd på vilkårene vurderes individuelt basert på alvorlighetsgrad
 • Innbetalte beløp refunderes ikke.

Forpliktelser fra Inspirals. Inspirals skal:

 • Være ett trygt og godt sted å oppholde seg.
 • Overholde åpningstider og forholde seg til oppsatt timeplan
 • Holde utstyr og installasjoner i orden og rette opp alle feil eller skader som avdekkes.
 • Inneha rutiner for gjennomføring og loggføring av sikkerhetsinspeksjoner av utstyret.
 • Inspirals skal ha gode rutiner for renhold og hygiene.
 • Ved sykdom eller fravær hos instruktør:
 • Inspirals forsøker å anskaffe vikar. Dersom vikaren ikke har kompetansen som kreves for å gjennomføre oppsatt time, kan timen endres. Deltakeren har i så tilfelle mulighet til å avmelde seg av timen uten at dette medfører kanselleringsgebyr.
 • Dersom ikke vikar kan anskaffes blir timen omgjort til egentrening. Alle deltakere får beskjed pr mail så raskt som mulig. Deltakere har mulighet til å avmelde seg eller endre tidspunkt. Kursdeltakere, drop-in- og klippekort innehavere mister ikke klippet sitt som følge av dette og kan melde seg på en annen oppsatt time.

Alle som ankommer første gangen skal legitimere seg og skrive under på dette dokumentet, sammen med en representant fra Inspirals.

Kontaktinfo

 

Kongens gate 17

1530 Moss

 

 

info(at)inspirals.no

+47 46966020

© 2021 Inspirals AS Foretaksregisteret. Org.nr: 923240187