Vilkår medlemskap og trening

Dette dokumentet beskriver vilkår for medkemskap, klippekort, drop in og trening. Alle som kjøper ett nytt produkt må underskrive dette dokumentet:

For at Inspirals skal være ett trygt og godt sted for alle gjelder følgende regler for alle deltakere på timer:

 • Gjør alltid som instruktøren sier og følg vedkommendes anvisninger.
 • Det er kun instruktøren som har lov til å undervise på timen. Assistent kan korrigere under påsyn av sertifisert instruktør.
 • Det er kun instruktøren, assistenten, eller utøvere med spesiell opplæring som har lov til å spotte.
 • Deltakere skal holde seg til instruktørens pensum, så ikke tren på noen andre triks underveis. Det er OK med variasjoner av ulik vanskelighetsgrad. Og har man spesifikke ting man ønsker å trene på som ikke er relatert til pensum kan man komme med ønsker til instruktøren som kan planlegge dette til senere anledninger, eller benytte egentreningene. Instruktør tar også hensyn til skader, sykdommer eller andre tilstander.
 • Ved bruk av produkter til bedre grep: Kun produkter beregnet til pole er tillatt, utenom iTac. Dvs: Kalk og magnesium beregnet på klatring er ikke tillatt.

PÅMELDING TIL TIMER:

 • Vi benytter PoleBuddy bookingsystem til kjøp av timer, produkter, påmelding og registrering.
 • Når man ankommer, må man registrere sjekke inn i systemet i resepsjonen. Når man er påmeldt en time, finner man navnet sitt i check-in kiosken.
 • Alle som påmeldt til kurs eller gruppetime må møte opp og sjekke inn Minimum 5 minutter før timen starter.
 • Innen timen starter skal man være ferdig skiftet og klar til oppvarming.  Så man bør være tidligere ute.
 • Det er begrenset antall med plasser. Dersom du ikke får plass blir du satt på venteliste.

AVMELDING OG MANGLENDE OPPMØTE

 • Man kan melde seg av en registrert klasse inntil 4 timer før den avholdes.
 • Avmelding kortere enn 4 timer medfører kansellerings gebyr på kr 30,-
 • Avmelding mellom 30 minutter og 5 minutter før klassen begynner medfører kansellerings gebyr på kr 50,-
 • Dersom man ikke registrerer seg innen 5 minutter før timen begynner er dette å anse som ikke møtt, og medfører no-show gebyr på kr 70,-
 • Ikke sett deg på venteliste med mindre du vet at du kan gjennomføre timen. Får du tildelt plass, men melder deg av kortere enn 4 timer, gjelder samme retningslinjene.

VED FORSINKELSER:

 • Man kan ikke sjekke inn senere enn 5 minutter før timen starter. Dersom forsinkelsen er forutsett kan man gi beskjed til resepsjonisten, men det er ingen garanti for at h*n kan svare tidsnok. Det kan gjøres unntak enkeltvis, og man kan få adgang til timen maks 5 minutter etter oppstart. Men man er ikke fritatt fra no-showgebyr.

ULIKE NIVÅER:

 • Inspirals tilbyr følgende nivåer:
 • Intro:
  • For deg som aldri har trent pole tidligere. Her lærer man å gå rundt stanga, piruett, steparound, skifte retning, bodyrolls, madonna, begreper som utgangsposisjon, innvendig og utvendig, høyre og venstre hånd, og man lærer om ulike grep som man får bruk for senere.
 • Nybegynner:
  • Forkunnskaper: Korrekt utgangsposisjon for spins, korrekt step around,
  • Forstå begreper som: Innvendig og utvendig, høyre og venstre hånd, true grip, split grip, cup grip, inverted grip, straddle, tuck og pike.
  • For deg som har gått intro og er ny innenfor pole. Her lærer man å gå rundt stanga, grunnleggende spins, sitte i stanga, slides, biceps grep og floorwork.
 • Lett øvet:
  • Forkunnskaper: Sitte i stanga, løfte kroppen opp i biceps grep, og spinne med korrekt teknikk både forover og bakover.
  • Her lærer man å spinne i ulike retninger, spinne med en hånd, klatre, stå på hodet, og man gjør øvelser på stanga hvor kroppen blir mer horisontal, samt at man forbereder seg på å gå opp ned.
  • Eksempler på triks man lærer: jasmine, wrist seat, ulike pole sits, jobber med inversjoner på gulvet etc.
 • Øvet:
  • Forkunnskaper: Klatre med korrekt teknikk, skifte retning på spins i stanga, hodestående inntil stanga eller veggen.
  • Her forbereder man kroppen på grunnleggende inversjoner.Man lærer; basic inversion, chopper, outside leghang, innside leghang, layback cross ankle release, cupid, butterfly, og forbereder kroppen til mer avanserte øvelser (f.eks superman, supergirl, shouldermount).
 • Videregående:
  • Forkunnskaper: Inverted crusifix, , chopper, inside og outside leghang, layback med cross knee. Release, butterfly. Eksempler på hva man lærer er å gjøre inversjoner i lufta, slik som layback med cross ankle, hiphold, shouldermount, inverted climb, jade og handspring. Og man lærer triks med armpit grip
 • Avansert:
  • Forkunnskaper: Shouldermount, handspring, layback med cross ankle, hip hold, superman, og man må kunne gjøre følgende i lufta: Chopper, innside og outside leghang.
  • Her lærer man krevende og avanserte øvelser.F.eks; Iron X, ulike Deadlift i stanga, machine gun, alegra, air shouldermount, iguana mount, drops, dynamiske bevegelser osv. Krever god fleksibilitet slik at man er i stand til å utføre f.eks ovennevnte øvelser.
 • Elite: , kommer etter hvert. Kun for inviterte som holder et MEGET høyt nivå. Fokus på talentutvikling, artist utvikling og konkurranse trening på høyt nivå. Elite kan kvalifisere til å motta betalte oppdrag. Gjelder kun 12 mnd medlemskap.
 • Spinningpole nybegynner / lett øvet: Samme forkunnskaper som Lett øvet. Man må kunne klatre i stanga, sitte i stanga og holde sin egen kroppsvekt i lufta. Fokus på flyt og kombinasjoner hvor man ikke går lenger enn horisontal stilling med kroppen.
 • Spinningpole øvet / avansert: Samme forkunnskaper som fra øvet og oppover. Fokus på flyt og kombinasjoner med inversjoner og mer avanserte øvelser.
 • Uavhengig av type kurs og medlemskap, kan man bare melde seg på timer man er kvalifisert til. Dvs: Er du nybegynner kan du bare melde deg på nybegynner timer, intro timer og timer med åpent nivå. Er du videregående kan du melde deg på videregående timer, i tillegg til alle nivåer under samt åpent nivå osv.
 • Hvert nivå har ulike spesifikke krav som man må klare før man kan rykke opp til neste nivå. Ved nytegning av medlemskap, kjøp av klippekort osv får hver enkelt utøver hjelp av en instruktør til å bli plassert på rett nivå.
 • Før man kan rykke opp til neste nivå må man demonstrere sine kunnskaper med korrekt teknikk på begge sider for en instruktør.
 • Det er ikke lov å trene avanserte eller øvede triks på nybegynner nivå.
 • Gruppetimer er tilgjengelig for medlemmer, klippekort og drop in.
 • Ved ordinære gruppe-timer er det plass til 2 stk pr stang
 • Dersom det settes opp temakurs er det opp til instruktøren å sette pris og vurdere om man får hver sin stang eller er 2 stk pr stang.

Ved fravær hos instruktør:

 • Dersom instruktøren ikke har anledning til å undervise som planlagt forsøkes det først å anskaffe vikar.
 • Dersom ikke vikar kan anskaffes blir timen omgjort til egentrening.
 • Utøver får anledning til å melde seg på en annen tilsvarende time innenfor en tidsramme på 4 uker.
 • Det samme gjelder for deltakere på kurs, klippekort eller drop-in.

Ved forsinkelser hos instruktør:

 • Ved mindre forsinkelser starter klokka når timen påbegynnes.
 • Ved større forsinkelser kan timen bli avlyst eller timen avkortet. Dersom dette er tilfellet blir man kompensert med ett ekstra klipp, og man får ikke no-show gebyr dersom man er medlem og velger å melde seg av.
 • Dersom forsinkelsen er forutsett får alle deltakere beskjed. Oppmøte tidspunkt blir da oppdatert, og man kan velge å avmelde seg uten å miste klippet eller bli ilagt kansellerings gebyr.
 • Dersom forsinkelsen er uforutsett gjelder vanlig oppmøtetidspunkt. Men man blir ikke ilagt forsinkelsesgebyrer.

Regler ved egentrening:

 • Egentrening er inkludert i medlemsabgiften for medlemmer
 • Har du klippekort kan du benytte ett klipp pr egentrening
 • Sørg for skikkelig oppvarming
 • Ved bruk av spinning pole skal disse alltid settes tilbake til statisk modus etter bruk.
 • Stanga skal være rengjort etter bruk. Og annet utstyr skal ryddes på plass.
 • Det er ikke tillatt å drive instruksjon på noe vis. Dette skal kun foregå på time med instruktør.
 • Kun de som er godkjente assistenter eller har fått spesifikk opplæring kan spotte andre.
 • Ved bruk av silks må man ha fullført minimum 4 timers trening, og man må være minimum to personer tilstede. Gardintrapp og kniv / saks skal alltid være i nærheten og kræsjmatte skal brukes. Man må ha bekledning som dekker armhulene.
 • Ved bruk av aerial hoop, må man ha gjennomført minimum 4 timers trening sammen med instruktør. Crashmatter skal brukes.

Medlemskap:

 • Inspirals tilbyr medlemskap på 1, 3, 6 og 12 mnd.
 • Medlemskap ved 12, 3 og 6 mnd er bindene.
 • Ved 12 mnd medlemskap kan man velge med eller uten binding, med ulikt prisnivå. Uten binding gjelder 2 mnd oppsigelsestid, gjeldende fra den 1 i den påfølgende måneden.
 • Studentrabatt ved medlemskap mot fremvisning av studentbevis og gyldig semesterkort. Prisen justeres automatisk opp til ordinær dersom ikke semesterkort kan fremvises ved neste semester.
 • Medlemskap på 6 mnd kan fryses i opp til 4 uker pr periode.
 • Medlemskap på 12 mnd kan fryses i opp til 6 uker pr år
 • Timeplanen kan reduseres ved jul, vinterferie, påske, sommerferie, høstferie og helligdager. Dette påvirker ikke prisene på medlemskap. Reduserte timer erstattes med egentrening.
 • Ved medlemskapets utløp blir denne automatisk fornyet. Medlemmet må si opp skriftlig innen 1 måned av medlemskapets utløp.
 • 1 mnd medlemskap løper fra måned til måned og blir ikke fornyet ved utløp.

Klikk her for priser og produkter.

Klippekort og drop in:

 • Inspirals tilbyr klippekort på 5 ganger og klippekort på 10 ganger.
 • 5 klipp må brukes innen en periode på 6 mnd fra kjøpsdato.
 • 10 klipp må brukes innen en periode på 12 mnd fra kjøpsdato.
 • Klipp kan brukes på ordinære klasser, og på egentreninger.
 • Man kan kun delta på timer tilpasset sitt eget nivå eller lavere samt åpent nivå.
 • Ved avmelding innen 4 timer mister man klippet sitt.
 • Man plikter å møte opp og registrere seg minimum 5 minutter før timen starter. Dersom man kommer for sent til registrering ansees timen som utført, man mister klippet sitt og timen går til nestemann på ventelisten.

Verving av medlemmer

 • Ved verving av nye medlemmer som registrerer seg for 6 eller 12 mnd (kun med binding) medlemskap får man 1 måned gratis trening pr nye medlem.
 • Dvs si at hvis du verver 12 personer: Ja da kan du trene gratis i ett helt år! 😀
 • Vervepremien legges til utenom løpende medlemskap. Man kan altså ikke få refundert medlemsavgift eller forkorte medlemskapet.
 • Alle medlemmer kan verve og kvalifisere til premie
 • Kun nye medlemmer kan verves.
 • Deltakere som kun har hatt klippekort, kurs eller drop-in kan verves til medlemskap.

Frys av medlemskap:

 • Dersom det oppstår alvorlige skader eller sykdom som gjør at man blir forhindret fra å trene kan man fryse medlemskapet i opp til 12 mnd. Dokumentasjon fra lege kreves.
 • Dersom det oppstår ekstraordinære hendelser, som f.eks brann, vannskader, terror, naturkatastrofer eller andre hendelser som kan føre til lockdown blir alle medlemskap og klippekort fryst frem til situasjonen er normalisert.
 • Ved graviditet og fødsel kan man fryse medlemskap i opp til 12 mnd (krever ikke dokumentasjon).
 • Man må gi skriftlig beskjed raskest mulig, og frysning vil gjelde fra den 1 i påfølgende måned.
 • Bindende medlemskap kan ikke sies opp eller refunderes.

Kontaktinfo

 

Kongens gate 17

1530 Moss

 

 

info(at)inspirals.no

+47 46966020

© 2021 Inspirals AS Foretaksregisteret. Org.nr: 923240187